Site Loader

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Akigal Akinorisar
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 3 July 2009
Pages: 430
PDF File Size: 15.23 Mb
ePub File Size: 10.19 Mb
ISBN: 692-9-59588-631-3
Downloads: 98991
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Molrajas

Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan een van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: Daarmee diskwalificeerden de sociaaldemocraten zich in de ogen van het politieke establishment voor lange tijd als serieuze gesprekspartner. Na de bevrijding werden de partijpolitieke scheidsmuren weliswaar weer opgetrokken, maar iets van de ‘geest van Gestel’ bleef hangen. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wilde de politie opdracht geven de kliniek te sluiten.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Maar voor hem geldt: Voor een links meerderheidskabinet met D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort. Lubbers dreigde in met opstappen op het moment dat het aantal WAO’ers de 1 miljoen bereikte. Het bleek echter te laat om het electorale tij te keren.

Bos voelde zich ‘grotelijks bedonderd’, Balkenende hield het erop dat er ‘geen chemie’ was tussen hemzelf en de leider van de sociaaldemocraten.

Dit houdt in dat de uitgaven bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode voor vier jaar worden vastgelegd. In november deed voorman Pieter Jelles Troelstra met een handvol volgelingen een halfslachtige en slecht voorbereide revolutiepoging.

Het amendement van KVP’er Lucas kwam voor de sociaaldemocraten dan ook als een verlossing. In oktober werd bekend dat in de Bloemenhovekliniek te Heemstede abortussen werden uitgevoerd op foetussen ouder dan twaalf weken.

  CARDIOPATIA CONGENITA CIANOGENA PDF

Dat er toch overeenstemming was bereikt, betekende gezichtsverlies voor Brinkman, die al stiekem droomde van een CDA-VVD-kabinet onder zijn leiding. Tijdens de wekenlange formatieonderhandelingen bereikten de altijd aanwezige spanningen tussen Van Agt en Den Uyl een hoogtepunt. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen.

Wie de verschillende centrumlinkse coalities bekijkt die Nederland de afgelopen zestig jaar heeft gekend, ziet dat ook de sociaaldemocraten zich nogal eens contraproductief opstelden. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven.

De samenwerking tussen de progressieve iyl en het christelijke smaldeel verliep stroef.

Het kabinet wilde de uitgaven verhogen, maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat zij voldoende waren gedekt. In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

De PvdA sloeg al even krijgshaftige taal uit. Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder het motto ‘Den Uyl of Van Agt’. En dus moest Cals na zeven maanden alweer naar de koningin. Omdat D66 vooralsnog geen interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos. Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden.

In won de PvdA met overmacht de verkiezingen. Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren.

Met veel pijn en moeite lukte het de ministersploeg een gezamenlijk WAO-voorstel te fabriceren. Minister-president Drees en de andere PvdA-bewindslieden dreigden met aftreden, maar Lucas zette door.

  BELLEFLAMME AND PEITZ INDUSTRIAL ORGANIZATION PDF

En dat persoonlijke vetes vaak net zo’n grote rol speelden als vermeende politieke doctrines.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch en financieel deskundigen. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. De verhouding tussen sociaaldemocraten en katholieken werd tevens verstoord door de vijandige houding van de bisschoppen.

Het gebaar paste bij Zalm, die altijd met een lach en een kwinkslag de serieuze Haagse politiek wist te relativeren.

Heet hangijzer was de WAO. Voortdurend drong de minister erop aan de militaire uitgaven in de hand te houden.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken. Hij zorgde ervoor dat Nederland meeprofiteerde van het Amerikaanse Marshallplan, het economisch-herstelprogramma voor Europa.

Nog niet als partij – dat zou zeven jaar later gebeuren – sen als politieke federatie. Sommige linkse christenen hadden zich verenigd in de in opgerichte Politieke Partij Radicalen; anderen waren overgestapt naar de PvdA.

Het CDA voerde de druk op. Opnieuw moest Van Agt pezing sluiting van Bloemenhove afblazen. De twee politici waren tegenpolen wat betreft karakter en politieke stijl. Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting. Dat was niet de doorbraak die de nieuwe partij zich had voorgesteld.