Site Loader

Ang KARUNUNGANG LIHIM ni Honorio Lopez ay isang aklat ó librong katutuklasan ng̃ Astrolohiya ó Lunario Perpetuo na kakikitaan ng̃ sasapitin ng̃ tao sa. Kikomachine Komix XIII has 33 ratings and 4 reviews. Jedi JC said: It is quite impressive for Kikomachine Komix to be still this consistenly good while s. Lihim na Karunungan – Exploring the Depths of the Unknown.

Author: Goltidal Dajar
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 15 January 2006
Pages: 51
PDF File Size: 9.1 Mb
ePub File Size: 2.71 Mb
ISBN: 457-5-78968-361-4
Downloads: 67201
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezitaur

September 2, Leave a comment. Isa sa katangian ng Pinoy ay ang pagiging relihiyoso.

Ito rin ang mga katangiang malimit sinasamantala ng mga pulitiko karunjngang mga manloloko na di inaalintana ang magiging kahihinatnan ng kapwa Pilipino. Gumagawa sila ng mga kwento at drama na wala namang kraunungang na patunay, humihingi ng simpatiya sa pamamagitan ng paglalahathala ng kanilang mga kasawian sa buhay na kung tutuusin naman ay walang ibang may kasalanan kundi sila, upang maka-antig ng maawaing damdamin ng kapwa pinoy. At kapag nahulog ka na sa kanilang bitag ay bebentahan ka ng kung ano-ano na kunwari ay lihiim sayo ng swerte sa larangan ng pag-ibig, negosyo at maging sa sugal man.

Kadalasan naman ay pangangakuan ka ng makababalaghang mga kasuotan, libro, medalya at kung ano-anu pa na magkakaloob daw sayo ng kakaibang gilas, lakas at di ka sasalingin ng anumang makakasakit sa iyong pisikal at spiritwal na katawan at katauhan. Ang tanong gaano katutuo ang lahat ng ito. Nasa kalaghatian na tayo lihhim ika siglo, modernong panahon at nagkalat na ang ibat-ibang gadgets.

Napakadaling kumuha ng bagay na makapag papatotoo sa mga binibitiwang kwento, mayroon cellphone karunungagn, may cctv, may portable tablets, etc. Kung walang patotoo ang kwento at istorya, lahat yaan ay drama para ikaw ay mapabilang sa biktima. Huwag basta maniwala sa sinasabi sayo lalo ng di mo naman kilala at kabisadong tao.

Bibihira lamang ang mga kwento na ganitong may kaakibat na katotohanan na kayang patunayan. Maging maingat at mapanuri. Wala akong ibinebentang anuman o nais i-promote na produkto karunyngang sa blogsite ko.

Nais ko lamang ay magising tayo, wag maging biktima ng mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba. November 2, Leave a comment. Marami ang nagbebenta nito kung saan saang sulok ng Pilipinas lalo na sa social media. May bisa nga ba ang mga ganitong bagay o isang masalimuot na ilusyon lamang at pantasya ng mga panatiko? Larunungang sa nagkaloob ng nilalaman ng medalyong nasa video ay ito raw ang taladro at susi ng tinatawag nilang JHS ng Virgen, madaming kwento ng kababalaghan ang sinabi ng nagbigay nito kaya na karununganh ang kasamahan lhiim si TB Jake upang subukan at mapatunayan ang katotohanan sa likod ng mga nasabing kwento.

Gamit ang standard firearm issue na R4 ay ipinabaril ang naturang medalyon. Tunghayan sa video ang nangyari. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng magagandang medalya, makukulay na drowing o mabulaklak na istorya.

Tunghayan ang karunungabg sa ibaba. March 1, Leave a comment. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto, na nasa tainga ng inyo-inyong asawa, ng inyong mga anak na lalake, at babae, at dalhin ninyo sa akin. At ang mga sumunod na tala ay ang pagsamba ng mga tao sa gintong baka, pagdiriwang nila ng piging at pag-aalay ng kung ano-ano sa paanan nito.

Nang manaog si Moses at nasaksihan ang mga bagay na ito ay labis syang nagpuyos at ibinalibag rin nya ang tableta ng kautusan na nagkabasag-basag. Dito rin sinasabi na sinumpa nya ang mga tao na sumamba sa gintong baka at pinagalitan nya rin ang kanyang kapatid na si Aaron.

At sinabi ni Moises kay Aaron, Anong ginawa ng bayang ito sa iyo, na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? At sinabi ni Aaron, Huwag maginit ang galit ng aking panginoon: Ay tumayo nga lihmi Moises sa pintuang-daan ng kampamento, at nagsabi, Sinomang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin.

At lahat ng mga anak karuungang Levi ay nagpipisan kraunungang kaniya. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel: At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises: Sinabi rin ni Harun na hindi sya ang nag-umpisa ng paggawa ng gintong baka kundi si Samiri.

  HOW I FOUND YOU GABRIELLA LEPORE PDF

Si Samiri ay buhat sa bayan ng Bajarma kung saan ang mga tao ay sumasamba sa baka.

Subalit ng akayin ni Musa ang mga tao palabas ng Ehipto ay sumama si Samiri at nagpanggap na sumasamba Sya sa Dios ng mga Israelita. Tinanong ni Musa si Samiri kung bakit nya ginawa ang gintong baka. Ayon kay Samiri sa dikta ng kanyang spirito ay dumakot sya ng buhangin buhat sa bakas ng kabayo ni Jibril at isinangkap nya sa mga gintong alahas na nakuha sa mga karunungahg ng Israel at buhat dun ay binuo nila ang gintong baka. Dito nagkaroon ng malaking paniniwala ang mga tao na karunungahg gintong baka ay may kapangyarihan na gaya ng sa isang Dios at nagsimula silang magsisamba dito.

Lingid sa kaalaman ng mga tao na kaya may tunog na nagmumula sa baka ay sapagkat ito ay may butas buhat sa puwitan liuim naglagos hanggang sa kanyang lalamunan na syang nagbibigay ng kakaibang tunog kapag humahangin. And verily, your punishment in this life will be that you will say: And look at your god to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea. Your God is only Allah, there is no God but Him. He has full knowledge of all things.

Pinalayas at sinumpa si Samiri ni Musa at sinabihang di sya dapat salingin na gaya ng isang may malubhang karamdaman sampu ng kanyang salinlahi at lahat ng kadugo at kamag-anak. February 22, 2 Comments. Sa bawat mananaliksik ng lihim na karunungan ng Diyos ay may isang tanong na palaging gumugulo sa ating isipan.

Marami ang nagsulputang ibat-ibang testamento lalo na sa internet groups sa ngayon, pero pakikinabangan mo ba ang mga ito? Baka naman niloloko ka lang ng nagbigay karununtang upang mahuthutan ka ng llhim Ibat-ibang kasa ng pagdududa. Sa pakikipagtalastasan sa ibat ibang lahi na ang hilig din ay ang pagtuklas sa kakaibang kaalaman ay may isang hudyo ang nakapagbigay ng isang aklat na kung saan may mga paliwanag ng mga bagay-bagay. Nasasaad duon ang kapani-paniwalang pinagmulan ng lahat ng bagay, kabilang na ang aral ng lihim na karunungan ng Diyos.

Nakapaloob din ang pinagmulan ng mga lihim na letra, ang mga lihim sa likod ng bawat letra, lihim na gamit ng bawat puno, bunga, damo, ugat at maski bato karnuungang simpleng buhangin sa dalampasigan ay may kaukulang kahalagahan na tinukoy rin.

Ayon sa alamat ang aklat na yun ay sipi ng aklat na ibinaba ng anghel ng Dios kay Adan ng sya ay paalisin sa paraiso. Ang aklat din na yun ay nagpasalin-salin sa lahi ni Adan, nahawakan ni Noah at naging gabay nya sa pakikipaglaban sa mga nephilim at sa paggawa ng Arko upang maligtas sila sa baha.

Ang aklat rin na namana ni Moses na kung saan nung mabasa nya ay naliwanagan sya sa mga bagay-bagay at dahilan rin ng pagliligtas niya sa tribu ng Israel buhat sa mga Ehipto. Sya ring naging gabay ni Moses lhiim makausap ang Lumikha sa bundok Sinai kung saan muling may ipinagkaloob na aklat sa kanya karununggang buhat sa langit. Ang nabanggit na aklat kasama ang mga natanggap ni Kaunungang sa bundok ng Sinai pati na ang tableta ng kautusan ay iniutos sa kanya na ipaloob karuunngang kaban ng Tipan.

Sa pagsulong ng panahon tanging ang lhiim ng tipan na lamang ang nababanggit sa bibliya na isinasalin sa bawat henerasyon nila. Hanggang dumating ang panahon ni Solomon, ang hari na ang hiniling sa Maykapal ay ang talino at lawak ng kaisipan.

Si Haring Solomon ang naglakas-loob na magbukas ng laman ng kaban ng Tipan. Sya rin ang nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang mga aklat nina Adan at aklat na natanggap ni Moses buhat sa langit. Dito nagkaroon sya ng kakayahan na kontrolin ang ibat-ibang nilikha.

At sinasabi sa alamat na dito rin nag umpisang kumalat ang mga testamentong nakasaad sa aklat ni Adan at sa mga aklat ni Moses. Sinasabing may mga orihinal na kopya ang Vatican ng mga aklat na na nakapaloob sa kaban, at ang isang kopya nito ay nakuha namin sa museo sa Belgium na pawang nakatitik sa ancient hebrew or aramaic.

  CALAZAR EM HUMANOS PDF

Bagamat maraming lumabas o kumalat na may ganitong mga titulo sa net ay may malaking pagkakaiba ang nagmula sa museo.

Karunungang Lihim ng Pilipino

Dito namin nakumpirma ang mga testamento naming iniingatan na malapit nga pala sa katotohanan. Ang aklat ni Adan — Sepher Raziel May 7 tomo, at ang kumalat nito ay kalimitan na nakabase lamang sa unang tomo at inalis ang mga mahahalagang ngalan ng kapangyarihan.

Ayon rin sa alamat nung ay may kaeunungang kopya ng Sepher Raziel sapagkat ang bawat mag ingat nito ay naliligtas sa sakit at kapahamakan. Subalit sinasabing ang inimprintang ito ay labas sa tunay na nilalaman ng orihinal na aklat. Ang mga kwento at istorya sa mga tagalog na aklat ay kalimitan na halaw sa Sepher Raziel, gaya ng aklat ng kalikasan, gran architectus, at mga putol putol na istorya sa ibat ibang aklat na mabibili sa mga lokal na tindahan. Hindi masamang tuklasin ang ugat lihjm bawat bagay, kabilang na ang misteryo ng lokal na paniniwala sa Lihim na Karunungan ng Dios.

December 9, Leave a comment. Hindi kaila na sikat sa usapin ng mga nahihilig sa temang spiritwal ang testamento ng Te Eme, paulit-ulit at karynungang sa mga grupo kqrunungang usapang ito sa kadahilanang may mga kumalat na istorya at kwento na diumano ito ay hari ng milagro. Gaano nga ba ito katutoo?

Batay sa sariling pagsasaliksik, nasaksihan at mga nagdaang karanasan ay may ideya akong kayang ibahagi ukol sa usaping ito. Sa kasalukuyan ay 2 ang kumpirmadong namatay sa mga kakilalang gumagamit ng testamentong ito, sudden organ failure. Parehong di maipaliwanag ng syensya medikal ang biglaang pagkamatay nila.

Ang tanging common denominator ay ang palagiang pagtawag sa Te Eme. Isang kaibigan din ang nawalan ng matinong hanapbuhay karunungant sa madalas na pagkawala sa sarili at sariling katinuan.

Madalas na nasusubo sa gulo sa trabaho, napapaaway sa kakilala at maging sa hindi kakilala. Nagkaroon ng pananakit sa ulo, palpitation ng puso, paninikip ng dibdib at hindi ordinaryong panginginig ng kalamnan, na di matukoy ng mga doktor ang sapat na dahilan. Kung patuloy na tatangkilikin ng tao ang espiritong ito ay unti-unting makakaramdam ng pananakit ng dibdib, magaan na pakiramdam sa ulo hanggang maging aburido, pagkakaroon ng sakit sa atay na maaring humantong sa pagsuka ng dugo at sa dagling kamatayan.

Ang aura ng tao ang pangunahing tumitimbang at nagsasala sa ibat-ibang uri ng enerhiya na dumadapo sa ating pisikal na katawan. Lihlm katawang pisikal ay pinaniniwalaang may pitong energy centers, sa ibang kultura tinatawag din itong chakra.

Kapag nawala or bumaba na ang auric shield ng tao ay magkakaroong ang mga energy centers ng overloading, kaya nagkakasakit ang tao.

Ang Te Eme ay may kakayahang pababain o tuluyang ubusin ang auric shield upang mapadali ang kamatayan ng tao sapagkat ang spiritu ng tao ang pinagkukunan nila ng lakas at kapangyarihan. Hindi ito pananakot kundi isang pansariling misyong ispiritwal na ipaabot ko sa iba ang impormasyong ito upang kahit paano ay maisalba ksrunungang may gusto, at ang mapangahas ay mapaghandaan ang kanyang nalalapit na pamamaalam sa mundo.

Inilista ko rin ang mga kumalat na ibat-ibang klase ng testamento lihij.

Kakaibang Kaalaman | Lihim na Karunungan – Exploring the Depths of the Unknown

May sadyang tamang paraan kung saan ito pwedeng gamitin ngunit una at higit sa lahat ay hindi ito para sa pangsariling kaligtasang pisikal at espiritwal. Nasa inyo pa rin ang pagpili ng inyong paniniwalaan at susundang aral, ang para sa akin ay akin ng nagampanan. Maraming anyo ng tinimbang na sukat. Idinibuhong paru-paro, nasusulat sa magkabilang pakpak ang Doble 13, meron ding pares ng 23, 33 at Tinawag din itong mananakop, magpasakop ka sa iyong sariling liim. Naglalaro kalimitan sa Doble 13 kaarunungang minsan ay 23 at 33 din.

Ang gitna ay daan ng KRUZ na kadalasang pagpapakuan ng mapangahas na nagtatangan. Kapag nagkamali ang may ari ay shoot sa loob ng kahon.