Site Loader

View Download 0. Recommended. Lynne McTaggart – Az energiamező Documents · Lynne McTaggart Eksperiment NamjereDocuments. In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings Lynne McTaggart Eksperiment Namjere. Lynne McTaggart Eksperiment Namjere In The Power of Eight, Lynne McTaggart – an expert on the science of spirituality – reveals her remarkable findings.

Author: Mezihn Arashiramar
Country: Madagascar
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 5 September 2007
Pages: 429
PDF File Size: 5.40 Mb
ePub File Size: 11.1 Mb
ISBN: 920-2-54906-403-9
Downloads: 51313
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztigami

Na fiziku se tvar moe utjecati i trajno je mijenjati ne samo pomou sile nego i pomou jednostavnog razmiljanja. Vodikova veza medu molekulama je oslabila, to se inae dogaa vodi izloenoj magnetima. Okrenula sam se ljudima koji su uspjeli svladati namjeru i koji su mogli izvoditi nevjerojatne stvari.

Svjetlost zvijezda ima u sebi povijest te iste zvijezde. I had grown especially curious about the implication of these discoveries: Rieativni pokusi Garyja Schwartza otkrili su mi neto fundamen talno o kvantnoj prirodi misli i namjera.

Living the Field – Directed Intention Pt1 by Lynne McTaggart – PDF Free Download

For educational purposes only Full description. Mctaggar su dimenzi je svake molekule jedan nanometar, one su divovi molekularnog svijeta. To stalno dodavanje” stvorilo je nepojmljivo veliku energetsku bazu svemira. Melinda Connor dosjetila se da je mogue mjeriti promjene u niskofrekventnim magnetskim poljima kroz zbrajanje broja promjena u oitavanjima gaussmetra.

U tom je lanku Vedral sebi dopustio nagaanje. Ti atomi buntovnici, dakle, djeluju u zajednitvu.

  HCPL 788J PDF

Svjetlost Sunca po etvornom je centimetru otprilike puta jaa. Biti pravi znanstveni istraiva znai ne bojati se govoriti o nezamislivom i doka zati prijateljima, kolegama i znanstvenim paradigmama da su u krivu.

Living the Field – Directed Intention Pt1 by Lynne McTaggart

Usmjerena misao – ono to znanstvenici zovu namjerom – proizvo dila je energiju koja je imala snagu dovoljnu za izmjenjivanje fizike stvarnosti. Alat je danas ve dobro poznat: Jedini oiti kandidati bili su morski raii: Taj je program izveden iz znanstvenih dokaza koji su opisivali okolnosti odgovorne za najbolje rezultate u psihokinetikom laboratorijskom radu.

Istraiva bi morao vrbovati tisue sudionika. Veina poetnih otkria o svijesti starija su od trideset godina. Namjera svakoga od nas stavlja u tu ulogujer od gline stvarnosti moemo napraviti proizvod kakav god eli mo.

Nakon to je Creathova razgovarala s direktorom NSF-a, ekzperiment se sloio i odobrio im pristup fotoaparatu. If you were to plot each result every time your machine ran a trial, you namjeree have individual points on your bell curve—at, say, 95, —each representing a score. Some scientific evidence suggests that they can. Kada bi jedan16organizam apsorbirao svjetlosne valove drugog, svjetlost prvog or ganizma poela bi sinkronizirano izmjenjivati informacije.

Meutim, imala sam ono to malo znanstvenika ima: Backster nije bio priznat uvelike zbog nedostatka znanstvenog kredi biliteta. Every time you catch namiere thinking a negative thought, banish it and replace it with the positive one you have noted down.

Bezprostorni i bezvremenski medij koji sve ini moguim. Zadivio me rad ljudi koji se bave tim naprednim znanstvenim istraivanjima.

  APOLLODORUS BIBLIOTHECA PDF

Pod odreenim okolnostima otimaju se njutnovskim pra vilima i manifestiraju kvantne efekte nelokalnosti. Backster se u svojim ranim pokusima oslonio na ljudsku misao i emociju kao na pokretae reakcije nctaggart.

Kada netko ima usredotoenu misao, mo11gue je da mijenja molekularnu strukturu predmeta svoje namjere. No, to je bilo gotovo nemogue znanstveno dokazati zato to je gotovo nemogue postii ponovljivost ili objektivnost promatranja kod takvih sloe nih, suptilnih pojava kao to je svakodnevni ivot.

U jednom se trenutku skupina od atoma – velikih otprilike 20 mikrona, to je pet puta manje od debljine papira – poela ponaati poput jednog bia – posve drukije od okolnih atoma.

Nekoliko su kctaggart kasnije Ketterle i neki drugi uspjeli dobiti20 lst i efekt, ali ovaj put s molekulama. Use your breath and meditation exercises to reach a relaxed state Power up. The Power of Runes Runes Guide.

Kada je zalio biljku, mislio je kako e vidjeti rast grafikona na papiru, to bi znailo da je elektrini otpor lista pao zbog dotoka vode. Cleve Backster bio je medu prvima koji su tvrdili da ljudska namjera utjee na biljke.